Inleiding

Wilt u meer informatie over het Participatie Paradox Atelier?

Neem dan contact met ons op. 

Burgerparticipatie is van alle tijden maar de laatste jaren is er aanmerkelijk meer aandacht voor gekomen. Dit betekent een grotere rol voor de burger in het maken van beleid. De potentie is er. Overal zijn actieve burgers te vinden die willen bijdragen aan het verbeteren van de eigen leefomgeving en praktisch iedere overheid heeft een ambitie geformuleerd ten aanzien van het betrekken van burgers. Dat leidt dikwijls tot mooie resultaten, maar ook nog vaak tot teleurstellingen en zelfs tot een grote groep mensen die zich niet (meer) uitgenodigd voelt om mee te doen. Een aantal zaken staat de samenwerking tussen burgers en overheid in de weg. Deze zijn hardnekkig en hebben de vorm van een paradox, een schijnbare tegenstelling.

 

Paradoxen zijn taai en houden problemen in stand. Een natuurlijke afweerreactie is om het er maar niet over te hebben. Wij pleiten voor een andere koers. Omarm de ongemakkelijke paradox als het begin van uw participatie-ambitie en speel ermee, in co-creatie tussen burgers en bestuur. Onze ervaring is dat het begrip over en weer erdoor wordt vergroot en dat in vele gevallen onverwachte oplossingen gevonden kunnen worden.

 

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners ontwikkelden wij het Participatie Paradox Atelier. Daarvoor keken we in de keuken bij drie voorbeeldgemeenten (Den Haag, Vlaardingen en Zwolle), aangevuld met ervaringen in zo’n 15 gemeenten en corporaties die binnen MagStad? zijn onderzocht.

 

Met het omarmen van de participatie paradoxen wordt een belangrijke stap gezet in het streven naar de zo noodzakelijke volwaardige relatie tussen de besluiten nemende overheid en de participerende burger.

Het materiaal

  • Het materiaal bestaat momenteel uit zeven clusters van participatie paradoxen. Ieder cluster wordt geïllustreerd aan de hand van MagStad theorievragen. Deze theorievragen bevatten praktijkvoorbeelden, waarbij we ons van een bestaand initiatief of idee afvragen: ‘mag dat?’

 

  • De participatie paradoxen zijn ongemakkelijke mechanismen waar we binnen een participatietraject mee te maken hebben. In dat traject onderscheiden we vier fases: 'het initiatief', 'meedoen', 'beslissen.. en actie', en 'en daarna..'

  • Aan iedere participatie paradox zijn hoe-vragen gekoppeld, die helpen om (delen van) de paradox hanteerbaar te maken. De antwoorden op deze hoe-vragen geven u houvast om in uw praktijk te werken aan een volwaardige relatie tussen burgers en overheid.

  • Het antwoord op de hoe-vragen zal voor iedere context of situatie anders zijn. Met Participatie Paradox Atelier kunnen we door middel van voorbeelden, inspiratie en ideeën helpen om de hoe-vragen in uw specifieke context te formuleren en te beantwoorden.