Contact

Met het Participatie Paradox Atelier streven we ernaar om een onderzoekend gesprek tussen burgers, ambtenaren en bestuurders op gang te brengen. Het functioneert als instrument om te werken aan een volwaardige relatie in participatieprocessen. Het atelier helpt om gezamenlijk te komen tot een passende aanpak in de eigen situatie.

We zijn zeer benieuwd naar uw Mag Stad Theorievragen, uw paradoxen en

hoe-vragen. En natuurlijk naar de antwoorden op die hoe-vragen. 

Voor meer informatie over het Participatie Paradox Atelier en het organiseren daarvan:

Het Participatie Paradox Atelier is ontwikkeld door IsOok, Twynstra Gudde en Studio Goudswaard