Voor meer MagStad-theorievragen, kijk op www.magstad.nl

© 2017. Twynstra Gudde, Is Ook, Studio Goudswaard.