Een aantal ongemakkelijke paradoxen staat de volwaardige samenwerkingsrelatie tussen burgers en overheid in de weg. Het Participatie Paradox Atelier helpt u om ze voor uw praktijk te herkennen en geeft u houvast om er mee om te gaan.

© 2017. Twynstra Gudde, Is Ook, Studio Goudswaard.